O Nas

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklepwedkarz.pl prowadzony jest przez EDYTA GRZONA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SKLEP WĘDKARZ EDYTA GRZONA wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Gajowa 14, 62-510 Konin, NIP: 6651851127, REGON: 311591180, adres poczty elektronicznej: zamowienia@sklepwedkarz.pl, numer telefonu: 504023047.